دوره آموزش راهبری مقدماتی نرم افزار Microsoft Dynamics CRM 2015

خدمات آموزشی شرکت سامانههای مدیریت در سطح راهبری سیستم، با هدف ارتقا سطح عملکرد، کارایی سیستم‌ها و راهکارهای ارائه شده برای سازمان‌ها فراهم گردیده است. سرفصل‌های ارائه شده و همچنین چیدمان زمانی در این دوره‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ضمن پیوستگی مطالب، بالاترین میزان تأثیرگذاری وجود داشته باشد. نحوه آموزش در این دوره‌ها به صورت کارگاه‌های آموزشی بوده و استفاده کنندگان به صورت کاملاً فعال در این دوره‌ها مشارکت خواهند داشت. راهبران در این دوره مفاهیم و رویکرد مایکروسافت CRM را درک نموده و قادر به انجام تنظیمات CRM سازمان خود خواهند بود.

سرفصل‌های آموزشی دوره راهبری CRM منطبق بر متدولوژی Sure Step شرکت مایکروسافت بوده و به صورت کاملا مدون و یکپارچه ارائه می‌گردد.

به منظور درک بیشتر راهبران، دوره‌های آموزشی CRM به صورت کارگاه‌های آموزشی برگزار خواهند شد و شرکت کنندگان در این دوره‌ها انواع سناریوهای قابل رخداد در سازمان خود را تجربه خواهند نمود.

محتوای بصری برای این محصول

محتوای بصری برای این محصول موجود نمی باشد

دانلودهای این محصول

دانلودی برای این محصول موجود نمی باشد

بالا